Українська монархія. Нова конституція України, розділ ХVІІ.

Сайт Сумської обласної організації УНА-УНСО продовжує публікацію проекту нової конституції України з монархічним устроєм суспільства.

Пропонуємо розділ ХVІІ.
Відгуки й пропозиції можете направити за електронною адресою: monarchija@gmail.com

Розділ ХVІІ. Кабінет міністрів України.

Стаття 161.
§1.Кабінет міністрів України – уряд України, є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет міністрів України призначається монархом України чи радою національної безпеки України відповідно до Конституції та закону України на термін в дев’ять років за згодою сенату верховної ради України, яку стверджує більшістю від його конституційного списку.
§2.Кабінет міністрів України є цілісна структура, що забезпечує здійснення внутрішньої й зовнішньої політики держави з виконання Конституції та законів України, указів монарха України чи рішень ради національної безпеки України й здійснює управління в усіх галузях державного господарювання та є відповідальним за свою діяльність відповідно до Конституції та законів України.
Стаття 162.
§1.Кабінет міністрів України складається з прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України та міністрів, які, ці особи, є громадянами України та впродовж останніх дванадцяти місяців не мали представницького мандату у верховній раді України.
§2.Прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністр України та міністр не мають права балотуватися в представницькі органи державної влади та в органи місцевого самоврядування, обіймати посаду судді, іншу державну посаду, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
Стаття 163.
§1.Кабінет міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів монарха України та ради національної безпеки України;
2) розробляє проект державного бюджету України та забезпечує його виконання затвердженого сенатом верховної ради України й ухвалений монархом України чи радою національної безпеки України, подає сенату верховної ради України звіт про його виконання;
3) здійснює заходи щодо обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
4) вживає заходів щодо забезпечення прав та свобод людини й громадянина в Україні;
5) розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального й культурного розвитку України;
6) забезпечує здійснення фінансової, цінової та податкової політики, політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки й культури, охорони природи, екологічної безпеки та природокористування;
7) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності, здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до Конституції та законів України;
8) організовує та забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
9) спрямовує та координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
10) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
11) призначає на посади та звільняє з посад за поданням прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами кабінету міністрів України;
12) скасовує акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
13) здійснює інші повноваження, визначені монархом України, радою національної безпеки України та Конституцією й законами України.
§2.Прем’єр-міністр України керує роботою кабінету міністрів України, спрямовує її на виконання програми перспективної діяльності кабінету міністрів України, ухваленої сенатом верховної ради України та річної програми діяльності кабінету міністрів України, ухваленої верховною радою України, підписує акти кабінету міністрів України, здійснює щорічні та позачергові послання до верховної ради України про внутрішнє й зовнішнє становище України.
§3.Міністр забезпечує виконання програм діяльності кабінету міністрів України, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Стаття 164.
§1.Кабінет міністрів України ухвалює рішення на своїх засіданнях більшістю від персонального складу завдяки голосуванню.
§2.Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови та розпорядження, які є обов’язковими до виконання. Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом.
§3.Організація, повноваження та порядок діяльності кабінету міністрів України, міністерств, інших органів виконавчої влади визначаються Конституцією та законами України.
Стаття 165.
§1.Для затвердження нового прем’єр-міністра України сенат верховної ради України в десятиденний термін розробляє основні принципові положення проекту перспективної діяльності кабінету міністрів України та ухвалює рішення з цього приводу й подає це на розгляд монарху України чи до ради національної безпеки України.
§2.Монарх України або рада національної безпеки України впродовж семи діб розглядає основні принципові положення проекту перспективної програми діяльності кабінету міністрів України та ухвалює рішення з цього приводу. У випадку незгоди з проектом цієї програми, вона з зауваженнями повертається до сенату верховної ради України, який в триденний термін має ухвалити цей проект програми з правками або відхилити їх своїм рішенням за яке проголосувало ¾ від конституційного складу сенату верховної ради України. Після позитивного вирішення питання з проектом перспективної програми діяльності кабінету міністрів України монарх України чи рада національної безпеки України в триденний термін визначається з кандидатом на посаду прем’єр-міністра України й оголошує публічно про свій вибір.
§3.Кандидат на посаду прем’єр-міністра України впродовж десяти діб добирає кандидатів на посади віце-прем’єр-міністра та всіх міністрів у новий кабінет міністрів України. Кандидати на посаду прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра та міністрів України в новий кабінет міністрів України в цей термін, на основі проекту програми перспективної діяльності нового кабінету міністрів України, ухвалений сенатом верховної ради України та сприйнятий монархом України чи радою національної безпеки України, підготовлюють та подають на схвалення монархом України чи радою національної безпеки України розширену програму перспективної діяльності нового уряду України та перелік кандидатів на посади віце-прем’єр-міністра й усіх міністрів у новий кабінет міністрів України. Монарх України чи рада національної безпеки України здійснює консультації з кандидатом на прем’єр-міністра України щодо програми перспективної діяльності нового кабінету міністрів України й персонального його складу та ухвалює це впродовж цього десятиденного терміну. Впродовж наступних трьох діб монарх України чи рада національної безпеки України репрезентують кандидата на нового прем’єр-міністра України сенату верховної ради України. Кандидат на нового прем’єр-міністра України проголошує розширену програму перспективної діяльності нового уряду та персональний склад нового кабінету міністрів України. Сенат верховної ради України ухвалює рішення про затвердження нового прем’єр-міністра України та кожного з членів його кабінету більшістю від його конституційного складу. У випадку не прийняття рішення про затвердження одного з членів кабінету міністрів нового уряду, ця посада залишається вакантною до нового подання прем’єр-міністром України кандидатури на цю посаду після узгодженням її з монархом України чи радою національної безпеки України.
§4.У випадку не затвердження сенатом верховної ради України кандидатури на прем’єр-міністра нового уряду України, процедура з його затвердженням повторюється в ті ж терміни, що й в перший раз. У такому випадку монарх України чи рада національної безпеки України пропонує іншу особу на посаду прем’єр-міністра нового уряду України. Якщо сенат верховної ради України вдруге відхилить пропозицію монарха України чи ради національної безпеки України про обрання нового уряду України, то він розпускається й призначаються дострокові вибори повного складу сенату верховної ради України відповідно до Конституції та законів України.
§5.Після ухвалення сенатом верховної ради України складу нового кабінету міністрів України монарх України чи рада національної безпеки України в десятиденний термін репрезентує новий кабінет міністрів України на урочистому спільному засіданні палат верховної ради України де новообраний прем’єр-міністр України складає присягу монарху України.
Стаття 166.
§1.Відставка кабінету міністрів України відбувається:
1) у будь-який момент за ініціативи монарха України чи ради національної безпеки України;
2) за чинним рішенням сенату верховної ради України, коли за таке рішення проголосувало дві третини його конституційного складу;
3) за позитивним рішенням всеукраїнського референдуму щодо відставки прем’єр-міністра України;
4) за власної ініціативи прем’єр-міністра України;
5) у разі втратою прем’єр-міністром України громадянства України чи його смерті.
§2.Прем’єр-міністр України має право заявити монарху України чи раді національної безпеки України про свою відставку. У такому випадку монарх України чи рада національної безпеки України може ухвалити рішення про відставку прем’єр-міністра України та подати це на розгляд сенату верховної ради України, який бере це до відома та здійснює заходи до підготовки призначення нового прем’єр-міністра України.
§3.Ухвалення монархом України чи радою національної безпеки України рішення про відставку прем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу кабінету міністрів України.
§4.Ухвалення монархом України чи радою національної безпеки України рішення про відставку прем’єр-міністра України, позитивне рішенням щодо відставки прем’єр-міністра України всеукраїнського референдуму, а також в разі втрати прем’єр-міністром України громадянства України чи його смерті, покладає на монарха України чи раду національної безпеки України здійснити процедуру формування нового кабінету-міністрів України відповідно до Конституції України та інформування сенату верховної ради України з цього приводу, який бере це до відома та здійснює заходи до підготовки призначення нового прем’єр-міністра України.
§5. Сенат верховної ради України своїм рішенням може висловити недовіру кабінету міністрів України та подати це на розгляд монарха України чи ради національної безпеки України. У разі незгоди монарха України чи ради національної безпеки України ухвалюється вето з цього приводу. У такому випадку сенат верховної ради України може подолати це вето ¾ голосів від його конституційного складу. Наслідком подолання сенатом верховної ради України вето монарха України чи ради національної безпеки України є відставка кабінету міністрів України та формування нового за процедурою відповідно до Конституції України. У цьому випадку монарх України чи рада національної безпеки України може знову запропонувати до нового кабінету міністрів України особу прем’єр-міністра України, якому вже висувалася недовіра сенату верховної ради України, а в разі відхилення її сенатом верховної ради України, повторне подання цієї особи не передбачене Конституцією України.
§6.Питання про недовіру кабінету міністрів України сенатом верховної ради України не може розглядатися більше одного разу впродовж трьох років.
§7.Віце-прем’єр-міністр України чи міністр має право заявити прем’єр-міністру України про свою відставку, що розглядається ним відповідно до вимог чинного законодавства.
§8.Кабінет міністрів України в разі його відставки здійснює повноваження до ухвалення про затвердження персонального складу нового кабінету міністрів України, а у випадку категоричної відмови кабінету міністрів України виконувати свої обов’язки, то монарх України чи рада національної безпеки на свій розсуд організовує тимчасове виконання функцій кабінету міністрів України до затвердження нового складу кабінету міністрів України.

Петро Перепуст. Далі буде.

Підготував Ігор Гутенко.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *