Українська монархія. Нова конституція України, розділ ХVІІІ-ХХ, перехідні положення.

Сайт Сумської обласної організації УНА-УНСО продовжує публікацію проекту нової конституції України з монархічним устроєм суспільства.

Пропонуємо розділ ХVІІ, розділ ХVІІІ розділ ХХ та Перехідні положення.

Це завершення публікації повного проекту нової конституції України з монархічним устроєм суспільства.

Відгуки й пропозиції можете направити за електронною адресою: monarchija@gmail.com

Розділ ХVІІІ. Конституційний суд України.

Стаття 167.

§1.Конституційний суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

§2.Організація та порядок діяльності конституційного суду України, процедура розгляду ним справ визначаються Конституцією та законом України.

Стаття 168.

§1.Конституційний суд України складається з п’ятнадцяти суддів конституційного суду України.

§2.Суддя конституційного суду України призначається на посаду монархом України за поданням сенату, що ухвалюється не менш як двома третинами від його загального складу, строком на дев’ять років без права бути призначеним повторно.

§3.Суддею конституційного суду України може бути громадянин України, якому на день призначення виповнилося більше сорока років.

§4.Голова конституційного суду України та його заступник призначаються монархом України чи радою національної безпеки України з числа членів конституційного суду України строком на три роки без права бути призначеним повторно на цю посаду.

Стаття 169.

§1.Суддя конституційного суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на пленумі конституційного суду України. Суддя конституційного суду України має припинити членство в політичній партії, іншому об’єднанні громадян перед складенням присяги.

§2.Суддя конституційного суду України складає таку присягу:

“Урочисто присягаю чесно та сумлінно виконувати повноваження судді конституційного суду України, здійснювати правову охорону конституції України, забезпечувати її верховенство, поважати й захищати права монарха України та свободи людини й громадянина, приймати рішення незалежно та неупереджено”.

Стаття 170.

§1.Судді конституційного суду України при виконанні своїх повноважень є незалежними та підкоряються лише Конституції України. На суддів конституційного суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності, вимоги щодо несумісності та підстави звільнення з посади, припинення повноважень, передбачені Конституцією України.

§2.Суддя конституційного суду України звільняється з посади монархом України за поданням сенату в разі закінчення строку, на який його було призначено, та з підстав, визначених Конституцією України. Рішення про дострокове звільнення з посади судді конституційного суду України з підстав, визначених Конституцією України, ухвалюється сенатом не менш як двома третинами від його конституційного складу.

§3.У випадках, передбачених Конституцією України, повноваження судді конституційного суду України припиняються з дня, наступного за днем настання відповідних обставин.

Стаття 171.

§1.Конституційний суд України за поданням монарха України, кабінету міністрів України, не менш як тридцяти народних депутатів або десяти сенаторів, меджлісу кримськотатарського народу, верховного суду України приймає рішення про:

1) офіційне тлумачення Конституції України;

2) відповідність Конституції України (конституційність) законів України та актів палат верховної ради  України, актів кабінету міністрів України та актів меджлісу кримськотатарського народу відповідно до закону про їх перелік.

§2.Конституційний суд України за конституційною скаргою особи ухвалює рішення щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону, на основі якого судом загальної юрисдикції ухвалено остаточне рішення, що стосується конституційних прав та свобод цієї особи, якщо має підстави вважати, що закон, який було застосовано при вирішенні цієї справи, суперечить Конституції України. Підстави, за якими особа може звернутися до конституційного суду України з цього приводу, обумовлюються в законі України.

Стаття 172.

§1.Закони, інші акти визнаються конституційним судом України неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, прийняття або набуття ними чинності.

§2.Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня офіційного оприлюднення рішень конституційного суду України про їх неконституційність.

Стаття 173.

§1.Конституційний суд України за поданням монарха України чи ради національної безпеки України або сенату верховної ради України надає висновки про відповідність Конституції України (конституційність) міжнародних договорів, що вносяться до сенату верховної ради  України для надання згоди на їх обов’язковість.

§2.Конституційний суд України за поданням монарха України чи ради національної безпеки України або сенату верховної ради України надає висновки про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум.

§3.Конституційний суд України за поданням сенату верховної ради України чи ради національної безпеки України надає висновок щодо додержання встановленої Конституцією України процедури розслідування та розгляду справи про недієздатність монарха України.

Стаття 174.

§1.Порядок організації та діяльності конституційного суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом.

§2.Рішення та висновки конституційного суду України є обов’язковими, остаточними та не можуть бути оскаржені за виключенням випадків, обумовлених конституцією України.

§3.Обов’язковість рішень та висновків конституційного суду України розповсюджуються на монарха України.

Розділ ХІХ. Внесення змін до Конституції України.

Стаття 175.

§1.Зміни до Конституції України або нова редакція Конституції України можливі виключно у випадку ухвалення цього всеукраїнським референдумом відповідно до вимог Конституції та законів України.

§2.Законопроект про внесення змін до Конституції України або про нову редакцію Конституції України може бути поданий до верховної ради  України за ініціативи монарха України чи ради національної безпеки України або спільним поданням народних депутатів та сенаторів верховної ради  України, які становлять не менш як половину від конституційного складу кожної палати верховної ради  України, також за народною ініціативою на вимогу не менш як три мільйони громадян України, які мають право голосу.

§3.Законопроект про внесення змін до Конституції України або про нову редакцію Конституції України може бути поданий до верховної ради  України за ініціативи народних депутатів та сенаторів верховної ради  України або за народною ініціативою один раз впродовж календарної п’ятирічки.

§4.Законопроект про внесення змін до Конституції України або про нову редакцію Конституції України може бути поданий до верховної ради  України за ініціативи монарха України в будь-який момент відповідно вимог Конституції та законів України.

Стаття 176.

§1.Законопроект про внесення змін до Конституції України або про нову редакцію Конституції України розглядається палатою депутатів верховної ради України та ухвалюється не менш як чотирма п’ятими від її конституційного складу.

§2.У разі ухвалення постатейно та в цілому не менш як чотирма п’ятими від конституційного складу палати депутатів верховної ради України законопроект вноситься на розгляд сенату верховної ради  України.

§3.У разі ухвалення законопроекту сенатом верховної ради України не менш як чотирма п’ятими від його конституційного складу монарх України чи рада національної безпеки України ухвалює рішення про призначення всеукраїнського референдуму з прийняття відповідного конституційного закону. Такий референдум може відбутися не раніше ніж через дев’яносто днів та не пізніше ніж через рік після ухвалення законопроекту сенатом верховної ради  України.

Стаття 177.

§1.Конституційний закон впродовж трьох діб після ухвалення в порядку, визначеному Конституцією України, підписує та офіційно опубліковує монарх України чи рада національної безпеки України.

§2.Конституційний закон набуває чинності через п’ятнадцять діб після його офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Стаття 178.

§1.Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження конституційних прав монарха України чи прав та свобод громадянина України або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

§2.Пропозиції зі змін та доповнень до Конституції України чи нової редакції Конституції України, що передбачає зміну монархічного устрою української держави на інший, можуть бути винесені на розгляд всеукраїнського референдуму не частіше ніж раз на сто років, починаючи з дня проголошення України монархічною державою чи з дня попереднього негативного результату референдуму з цього приводу.

Розділ ХХ. Прикінцеві положення.

Стаття 179.

§1.Дата ствердження цієї Конституції України на всеукраїнському референдумі є державним святом – днем конституції України.

2.Місце перебування резиденції монарха України визначається ним самим, а в разі його недієздатності, до моменту коронації наступного монарха України, рада національної безпеки України може сама визначити поселення в Україні зі статусом столиці України.

Перехідні положення.

Пункт1. Цей Основний Закон, Конституція України, затверджений всеукраїнським референдумом, набуває чинності з дня оголошення результатів всеукраїнського референдуму та підлягає невідкладному офіційному опублікуванню за підписом монарха України та  останнього Президента України або без нього.

Пункт2. Перший сприйнятий на референдумі монарх України вступає в свої права в день офіційного оголошення позитивних для монархічного устрою України результатів цього референдуму.

Пункт3. В день офіційного оголошення позитивних для монархічного устрою України результатів референдуму всі державні та правоохоронні органи влади, суди, прокуратура та органи місцевого самоврядування розпускаються, а монарх України видає указ про призначення виборів всіх рівнів відповідно до нової Конституції України, схваленої на референдумі про монархічний устрій в Україні та формування всіх гілок державної влади та управління в Україні.

Пункт4. Після розпуску всіх гілок державної влади та управління й органів місцевого самоврядування в Україні їх посадові особи продовжують виконувати свої обов’язки до формування нових всіх гілок державної влади та управління й органів місцевого самоврядування відповідно до нової Конституції України під загальним керівництвом монарха України та призначених ним осіб.

Пункт5. Зі зміною конституційного ладу в Україні від республіканського до монархічного – вважаються такими, що втратили свою чинність всі законодавчі акти, які не відповідають новому статусу України, але до прийняття нових діє законодавство республіки України в тому форматі, що не суперечить монархічному устрою держави та цій новій конституції України.

Пункт6. Зі зміною конституційного ладу в Україні від республіканського до монархічного чинність усіх міжнародних та міждержавних угод призупиняється до відповідного ухвалення з цього приводу монарха України.

Пункт7. Фінансові та інші матеріальні обов’язки республіки України перед міжнародними кредиторами залишаються чинними, якщо вони були вчинені законним способом.

==================================================================================

Петро Перепуст.

Підготував Ігор Гутенко.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *