Українська монархія. Нова конституція України, розділ ХVІ.

Сайт Сумської обласної організації УНА-УНСО продовжує публікацію проекту нової конституції України з монархічним устроєм суспільства.

Пропонуємо  розділ ХVІ.

Відгуки й пропозиції можете направити за електронною адресою: monarchija@gmail.com

Розділ ХVІ. Верховна рада України.

Стаття 137.

§1.Верховна рада України – парламент України є органом представницької влади.

§2.Верховна рада України складається з двох палат – палати депутатів та сенату. Загальний  склад палати депутатів верховної ради України – триста народних депутатів. Загальний склад сенату верховної ради України – тридцять три сенатори.

§3.До палати депутатів верховної ради України за квотою від Кримськотатарського емірату обирається тридцять народних депутатів та три до сенату верховної ради України.

§4.Народні депутати та сенатори України обираються на термін у дев’ять років.

§5.Верховна рада України є повноважною за умови наявності не менш як двох третин від її конституційного складу – відповідно її палати депутатів та сенату окремо.

Стаття 138.

§1.Кожні три роки, в першу неділю вересня місяця, відбувається оновлення третини складу верховної ради України завдяки здійсненню чергових виборів. Обираються сто народних депутатів та один сенатор від кожного князівства, а також десять народних депутатів та один сенатор від Кримськотатарського емірату.

§2.Народні депутати й сенатори верховної ради України обираються на основі загального, рівного та прямого виборчого права громадянами України, які мають право голосу, завдяки таємному голосуванню. Порядок здійснення виборів народних депутатів та сенаторів верховної ради України встановлюється законом. Ухвалення закону про вибори верховної ради України, порядок здійснення місцевого референдуму щодо відклику депутата чи сенатора Верховної ради України, зміни й доповнення до цього є першочерговим розглядом таких питань Верховною радою України.

§3.Чергові вибори народних депутатів та сенаторів верховної ради України розпочинаються не пізніше, ніж за шістдесят діб до завершення строку, на який їх було обрано. У випадку відкликання, смерті чи іншої законної причини відсутності народного депутата чи сенатора верховної ради України, ця квота буде незаповненою до чергових виборів верховної ради України, що відповідно корегується до величини квоти для обрання народних депутатів чи сенаторів верховної ради України, яких обирають, а також встановлюється термін на який добирають депутата чи сенатора замість того, що вибув.

Стаття 139.

§1.Повноваження палати депутатів та сенату верховної ради України є безперервним за виключенням випадку розпуску однієї з них чи обох монархом України відповідно до Конституції України. В такому випадку повноваження палати депутатів чи сенату верховної ради України припиняються достроково з дня видання такого указу монарха України про її розпуск та призначення нових виборів. При цьому, повноваження народних депутатів чи сенаторів верховної ради України припиняються одночасно з розпуском палати депутатів чи сенату верховної ради України, а їх функції тимчасово виконує рада національної безпеки України відповідно до Конституції та законів України.

§2.Позачергові вибори повного складу однієї з палат чи всієї верховної ради України здійснюються на засадах чергових виборів, але з кандидатами для повного складу відповідної палати чи всієї верховної ради України на термін з врахування дати чергових виборів, що обумовлено Конституцією України.

§3.Графік переобрання третини складу верховної ради України не змінний. У випадку розпуску верховної ради України чи однієї з її палат, якщо до чергових виборів за графіком виборів верховної ради України залишається менше ніж одна сесія, то вибори призначаються всієї верховної ради України чи однієї з її палат на дату проведення чергових виборів відповідно до Конституції України.

§4.У разі формування повного складу палат верховної ради України першого скликання чи формування повного складу палати чи обох палат верховної ради України, що пов’язано з їх розпуском монархом України, черговість квоти першого й другого трирічного терміну виборів відповідної палати верховної ради України встановлює рада національної безпеки України до часу висування кандидатів у депутати чи сенатори верховної ради України.

§5.Верховна рада України чи одна з її палат можуть бути розпущені монархом України в будь-який момент, в тому числі й під час дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні, якщо монарх України вбачає діяльність верховної ради України антидержавницькою, що підтверджується висновками конституційного суду України стосовно прийняттям відповідного рішення верховною радою України або якщо впродовж тридцяти діб однієї чергової сесії її чинні пленарні засідання не можуть розпочатися чи не сформоване їх керівництво та в інших випадках відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 140.

§1.Народним депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу.

§2.Сенатором може бути обраний громадянин України, який на день виборів має право голосу та якому виповнилося тридцять п’ять чи більше років.

§3.Не може бути обраний народним депутатом чи сенатором верховної ради України громадянин, який має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена та не знята в установленому законом порядку.

§4.Відклик народного депутата чи сенатора верховної ради України відбувається за рішенням місцевого референдуму князівства чи Кримськотатарського емірату від якого він був обраний. Позитивний результат такого референдуму є беззаперечною правовою підставою відклику даного народного депутата чи сенатора. Факт відклику оформлює рада національної безпеки України впродовж семи діб з дня набуття чинності результатів цього референдуму. Правовий порядок такого референдуму встановлюється законодавством України.

Стаття 141.

§1.Народний депутат та сенатор верховної ради України не підлягає юридичній відповідальності за голосування або висловлювання в палатах верховної ради України, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

§2.Народний депутат та сенатор без згоди монарха України чи відповідного рішення національної ради України не може бути затриманий чи заарештований.

Стаття 142.

§1.Народні депутати та сенатори верховної ради України, обрані до неї, складають присягу, яку зачитує найстарший за віком з новообраних народних депутатів та сенаторів верховної ради України, на її спеціальному засіданні перед відкриттям чергової сесії нового скликання верховної ради України в присутності монарха України чи делегації ради національної безпеки України, а також представників національних церков України (християнської та мусульманської). Відмова скласти присягу має наслідком втрату мандата народного депутата чи сенатора верховної ради України.

§2.Народний депутат та сенатор верховної ради України набуває повноважень з моменту складення ним на засіданні відповідної палати верховної ради України присяги такого змісту: «Присягаю на вірність Україні та монарху України. Зобов’язуюсь усіма своїми діями служити українській нації та кримськотатарському народу, боронити суверенітет України та територіальну цілісність української держави, дбати про благо Вітчизни й добробут її народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів, діяти в інтересах усіх співвітчизників». Кожний народний депутат та сенатор верховної ради України особисто підписується під даною ним присягою.

Стаття 143.

§1.Порядок діяльності палат верховної ради України та повноваження її народних депутатів й сенаторів визначається Конституцією та законами України, а також регламентами палат верховної ради України.

§2.Народний депутат та сенатор верховної ради України здійснює свої повноваження на постійній основі. Народний депутат та сенатор верховної ради України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду судді, іншу державну посаду, бути військовим, дипломатом чи іншим державним службовцем, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має метою одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності мандата народного депутата чи сенатора верховної ради України з іншими видами діяльності встановлюються законом.

§3.Повноваження народного депутата чи сенатора верховної ради України припиняються в день завершення строку, на який його обрано, якщо інше не витікає з відповідного законного рішення компетентного органу.

§4.Повноваження народного депутата чи сенатора верховної ради України припиняються достроково в разі:

1) відмови від мандата за його заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства України;

5) порушення вимог щодо несумісності мандата народного депутата чи сенатора верховної ради України, встановлених Конституцією України та законом;

6) смерті.

§5.Повноваження народного депутата чи сенатора верховної ради України припиняються рішенням ради національної безпеки України відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 144.

§1.Верховна рада України є постійно діючим органом та працює сесійно.

§2.Верховна рада України збирається на чергову сесію нового скликання в другий вівторок після дня офіційного оголошення результатів виборів народних депутатів та сенаторів. До наступних виборів у верховну раду України порядковий номер її скликання не змінюється.

§3.Чергові сесії палат верховної ради України починаються другого вівторка січня, другого вівторка травня та другого вівторка вересня місяця кожного року. Перед кожною сесією верховної ради України в її палатах оголошуються канікули терміном у два тижні.

§4.Позачергові сесії кожної з палат верховної ради України чи спільне засідання всієї верховної ради України з зазначенням порядку денного скликаються під час канікул відповідно головою палати депутатів та головою сенату верховної ради України за вимоги не менш як третини від загального складу відповідної палати верховної ради України або монарха України чи на вимогу ради національної безпеки України. Позачергові сесії верховної ради України можуть продовжуватися до настання часу скликання чергової сесії верховної ради України.

§5.Чергові й позачергові сесії палат верховної ради України мають свій порядковий номер з зазначенням номеру даного скликання верховної ради України.

§6.У разі оголошення указу монарха України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації верховна рада України під час її канікул збирається для засідання в дводенний строк без запрошення.

§7.У разі закінчення строку, на який обрано народних депутатів чи сенаторів верховної ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні, повноваження палати депутатів та сенаторів верховної ради України продовжуються до дня набуття повноважень народними депутатами та сенаторами, обраними після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Стаття 145.

§1.Засідання палат верховної ради України здійснюється відкрито, закриті засідання відбуваються за рішенням відповідної палати, ухваленим не менш як двома третинами від її загального складу.

§2.Спільні засідання палат верховної ради України скликає та веде голова палати депутатів верховної ради України, у разі його відсутності – голова сенату верховної ради України.

§3.Спільні засідання палат верховної ради України здійснюються за регламентом палати депутатів верховної ради України.

§4.Засідання палат верховної ради України здійснюється за умови участі в засіданнях не менше половини від конституційного складу відповідної палати верховної ради України.

§5.Рішення палат верховної ради України ухвалюються завдяки голосуванню народних депутатів та сенаторів на засіданнях відповідно палати депутатів та сенату верховної ради України.

§6.Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини від конституційного складу відповідної палати верховної ради України або за умов передбаченими Конституцією та законами України.

§7.Народні депутати та сенатори верховної ради України на засіданнях її палат голосують особисто.

Стаття 146.

§1.Верховна рада України на спільних засіданнях палат:

1) заслуховують щорічні послання монарха України та прем’єр-міністра України до верховної ради України про внутрішнє й зовнішнє становище України під час відкриття чергової сесії в новому році, а їх позачергові послання з нагальних питань заслуховують під час іншого спільного засідання палат верховної ради України;

2) в перший день роботи чергової сесії верховної ради України в новому році на її спільному засіданні заслуховують щорічні доповіді уповноваженого верховної ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав людини в Україні, а його позачергові доповіді з цього приводу заслуховують під час іншого спільного засідання палат верховної ради України;

3) в разі необхідності заслуховують виступи вищих посадових осіб іноземних держав, керівників міжнародних організацій;

4) на урочистому спільному засіданні палат верховної ради України новообраний прем’єр-міністр України складає присягу особисто монарху України чи через делегацію ради національної безпеки України;

§2.Верховна рада України на спільних засіданнях палат може розглядати інші питання відповідно до вимог Конституції та законів України.

Стаття 147.

§1.Кожна палата верховної ради України обирає зі свого складу голову цієї палати та його заступника й звільняє їх з цих посад.

§2.Голова відповідної палати верховної ради України згідно з її регламентом організовує підготовку питань до розгляду засідання її палати, веде засідання даної палати, підписує акти прийняті цією палатою, координує діяльність її органів, репрезентує палату верховної ради України в зносинах з іншими державними органами, парламентами іноземних держав, контролює роботу апарату палати верховної ради України.

§3.Голова палати верховної ради України здійснює повноваження, передбачені Конституцією України, в порядку, встановленому регламентом відповідної палати верховної ради України.

§4.У випадку відсутності голови відповідної палати верховної ради України його компетенцію покладено на заступника голови відповідної палати верховної ради України.

Стаття 148.

§1.Палата депутатів верховної ради України для підготовки й попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, обирає зі свого складу комітети та її тимчасові спеціальні комісії й обирає їх голів. Перелік комітетів палати депутатів верховної ради України ухвалює самостійно відповідно до її регламенту.

§2.Комітети палати депутатів верховної ради України здійснюють законопроектну діяльність, підготовлюють та попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень палати депутатів верховної ради України за профільним напрямком.

§3.Палата депутатів верховної ради України для здійснення розслідування з питань, що віднесені до їх повноважень та становлять суспільний інтерес, утворюють тимчасові спеціальні комісії, якщо рішення про це ухвалено не менш як третиною від її загального складу. Висновки та пропозиції тимчасових спеціальних комісій не є вирішальними для досудового слідства й суду.

§4.Організація та порядок діяльності комітетів, тимчасових спеціальних комісій палати депутатів верховної ради України встановлюються законом.

§5.Депутати верховної ради України можуть об’єднуватися в фракції на засадах, обумовлених регламентом палати депутатів верховної ради України.

Стаття 149.

§1.Народний депутат чи сенатор верховної ради України має право на одержання інформації, пов’язаної з його депутатською діяльністю, за його одноосібним зверненням до державних органів в Україні, органів місцевого самоврядування та інших установ, підприємств та організацій в Україні.

§2.Народні депутати та сенатори верховної ради України відповідної палати верховної ради України, які становлять не менш як одну десяту від загального складу відповідної палати верховної ради України, мають право звернутися на засіданні цієї палати з запитом до ради національної безпеки України з важливих державних питань, а також до кабінету міністрів України з питань виконання програми його діяльності.

§3.Рада національної безпеки України, чи, відповідно, Прем’єр-міністр України або за його дорученням інший член кабінету міністрів України зобов’язаний у визначений законом строк дати обґрунтовану відповідь на запит народних депутатів верховної ради України, яка обговорюється на її засіданні.

§4.Палата депутатів чи сенат верховної ради України може звернутися до монарха України з будь-яким питанням, якщо це звернення прийняте відповідною палатою верховної ради України більшістю від її конституційного складу. Монарх України або рада національної безпеки за його дорученням має у визначений законом строк надати обґрунтовану відповідь на звернення палати депутатів чи сенату верховної ради України, яка обговорюється на засіданні відповідної її палати.

Стаття 150.

§1.Палата депутатів верховної ради України є законотворчим органом в Україні.

§2.Палата депутатів верховної ради України:

1) ухвалює закони;

2) призначає на посаду та звільняє з посади уповноваженого верховної ради  України з прав людини, утворює його територіальні представництва;

3) призначає на посади та звільняє з посад суддів за поданням вищої ради юстиції України окрім суддів верховного суду України та суддів вищих спеціалізованих судів;

4) затверджує структуру апарату палати депутатів верховної ради України, призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату палати депутатів верховної ради України.

5) затверджує кошторис палати депутатів верховної ради України;

§3.Палата депутатів верховної ради України здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 151.

§1.Розгляд законопроекту палатою депутатів верховної ради України передбачає прийняття його основних положень постатейно та прийняття закону в цілому.

§2.Закон, прийнятий палатою депутатів верховної ради України, передається її головою впродовж п’яти діб до сенату верховної ради України.

Стаття 152.

§1.Сенат верховної ради України є її верхньою палатою, направляючим органом щодо діяльності структур державного устрою в Україні, а також посередником стосунків органів верховної ради України, кабінету міністрів України, інших державних установ та організацій з монархом України та радою національної безпеки України.

§2.Сенат верховної ради України:

1) схвалює закони, прийняті палатою депутатів верховної ради України;

2) ухвалює державний бюджет України, зміни до нього та подає це на затвердження монарху України чи, відповідно, раді національної безпеки України;

3) ухвалює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, які є невід’ємною частиною бюджету України;

4) ухвалює рішення про затвердження річної програми діяльності кабінету міністрів України та бюджету України відповідно до Конституції та законів України;

5) розглядає питання про відповідальність кабінету міністрів України, ухвалює рішення про недовіру кабінету міністрів України відповідно до Конституції та законів України;

6) за поданням монарха України:

а) ухвалює перелік питань та порядок проведення всеукраїнських референдумів відповідно до Конституції та законів України;

б) ухвалює порядок виконання програми з питань діяльності збройних сил України, служби безпеки України, інших створених відповідно до закону військових формувань;

в) ухвалює порядок виконання програми з питань про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

г) ухвалює порядок виконання програми з питань про надання військової допомоги іноземним державам, про направлення підрозділів збройних сил України, інших військових формувань до іноземної держави чи про допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України;

ґ) погоджує кандидатури на посади голову та інших членів центральної виборчої комісії України, голову національного банку України, голову та державних уповноважених антимонопольного комітету України, голову та членів рахункової палати України, фонду державного майна України, голову та членів національної ради України з питань телебачення й радіомовлення, голову національного комітету державної служби України, керівників та членів інших органів державного регулювання відповідно до Конституції та законів України;

д) ухвалює порядок виконання програми про надання Україною позик та економічної допомоги іноземним державам чи міжнародним організаціям;

ж) ухвалює порядок виконання програми про одержання Україною від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених державним бюджетом України, здійснює контроль за їх використанням;

з) ухвалює висновки про відповідність Конституції України (конституційність) міжнародних договорів для надання згоди на їх обов’язковість;

и) ухвалює порядок виконання програми виборів депутатів рад громад та голів громад відповідно до Конституції та законів України;

і) ухвалює порядок виконання програми достроково припиняє повноваження рад громад, голів громад з підстав, визначених Конституцією та законами України;

7) затверджує кошторис сенату верховної ради України;

8) затверджує структуру апарату сенату верховної ради України, призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату сенату верховної ради України.

9) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 153.

§1.При кожному сенатору верховної ради України, під його орудою та на постійній основі, працюють комісії з напрямків діяльності сенату верховної ради України.

§2.Кількість цих комісій та число їх особового складу, права, обов’язки та матеріальне забезпечення працівників відповідно до трудової угоди встановлюється рішенням сенату верховної ради України відповідно до закону й можливості бюджету України. У цих комісіях можуть брати участь офіційні особи на громадських засадах.

Стаття 154.

§1.Законопроекти вносяться сенатом верховної ради України для розгляду до палати депутатів верховної ради України.

§2.Всі проекти законотворчої ініціативи поступають в сенат верховної ради України, який після їх юридичної експертизи направляє до розгляду в палату депутатів верховної ради України.

Стаття 155.

§1.Сенат верховної ради України після отримання закону впродовж п’ятнадцяти діб схвалює цей закон або відхиляє його. Якщо сенат верховної ради України впродовж встановленого строку не ухвалить рішення, закон вважається схваленим сенатом верховної ради України.

§2.Якщо сенат верховної ради України ухвалив постанову про відхилення закону, палата депутатів верховної ради України може повторно ухвалити цей закон більшістю в дві третини від конституційного її складу.

Стаття 156.

§1.Закон, схвалений сенатом верховної ради України або ухвалений повторно палатою депутатів верховної ради України впродовж доби підписується головою палати депутатів верховної ради України й він це направляє монарху України на схвалення разом з оригіналом рішення сенату.

§2.Монарх України впродовж п’ятнадцяти діб після отримання закону підписує закон або застосовує щодо нього право вето, повертаючи закон зі своїми пропозиціями до палати депутатів верховної ради України для нового розгляду.

§3.Якщо монарх України впродовж встановленого терміну не повернув закон до палати депутатів верховної ради України, то закон має бути підписаний монархом України, а в разі відмови монарха України підписати цей закон, він підписується головою палати депутатів верховної ради України та вступає в дію відповідно до Конституції та законів України.

§4.Якщо повернений монархом України з пропозиціями для нового розгляду до палати депутатів верховної ради України закон буде знову ухвалений палатою депутатів верховної ради України не менш як чотирма п’ятими від її конституційного складу, монарх України впродовж десяти діб підписує цей закон, а у випадку, коли монарх України в цей термін не підписав цей закон, то його підписує голова палати депутатів верховної ради України й цей закон вступає в дію відповідно до Конституції та законів України.

§5.Підписаний монархом України закон впродовж доби офіційно опубліковується палатою депутатів верховної ради України.

§6.Закон набуває чинності через сім діб після його офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Стаття 157.

§1.Право законодавчої ініціативи у верховній раді України належить монарху України, раді національної безпеки України, народним депутатам та сенаторам верховної ради України, кабінету міністрів України, не менш як ста тисячам громадян України, які мають право голосу, що подається їх ініціативним комітетом з цього приводу відповідно до закону.

§2.Законопроекти, внесені за народною ініціативою на вимогу не менш як ста тисяч громадян України, які мають право голосу, а також законопроекти, що подаються монархом України, радою національної безпеки України та прем’єр-міністром України як невідкладні, розглядаються палатою депутатів верховної ради України позачергово.

Стаття 158.

§1.Бюджетна система в Україні будується на засадах справедливого й неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами й територіальними громадами. Контроль за використанням коштів державного бюджету України здійснює рахункова палата України.

§2.Виклбчно державним бюджетом України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір та цільове призначення цих видатків. Держава прагне до збалансованості бюджету України. Щорічні звіти про доходи й видатки державного бюджету України оприлюднюються.

Стаття 159.

§1.Державний бюджет України затверджується рішенням сенату верховної ради України для терміну з 1 січня до 31 грудня кожного року, а за особливих обставин – на інший термін.

§2.Кабінет міністрів України подає до сенату верховної ради України проект державного бюджету України на наступний рік та доповідь про хід виконання державного бюджету України поточного року не пізніше 15 вересня кожного року.

§3.У разі якщо сенат верховної ради України розпущено, проект державного бюджету України подається кабінетом міністрів України до ради національної безпеки України, яка ухвалює рішення про державний бюджет України не менш як двома третинами від загального її складу. У такому разі державний бюджет України невідкладно підписується радою національної безпеки України та направляє на підпис монарху України відповідно до вимог Конституції та законодавства України.

Стаття 160.

§1.Парламентський контроль за додержанням прав та свобод людини й громадянина здійснює уповноважений верховної ради України з прав людини.

§2.Уповноважений верховної ради України з прав людини без згоди монарха України не може бути затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього.

Петро Перепуст. Далі буде.

Підготував Ігор Гутенко.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *