Вечори духовного читання. Перше зібрання.

На прохання Ставропігійного братства Святого праведного князя Київського Ярослава Мудрого.

Та Ордену Хрестоносців, відповідно до засад Програми й Статуту УНА, сайт Сумської обласної організації УНА-УНСО розпочинає проект у царині духовності під назвою: «Народне тлумачення Біблії».

Як відомо, тлумачення Святого Письма здійснювало цілий ряд теологів, богословів, філософів тощо. Немає серед них лише тлумачення від пересічного християнина – тобто від Церкви, бо, як відомо, Церква – то є згромадження людей, звичайно ж під проводом пастирів – священнослужителів.

Цікаво, й не тільки, дізнатися думку пересічного християнина з питань розуміння ним того, як він сприймає зміст Святого Письма.

Окрім цього, корисним буде й нам разом з читачами нашого сайту перечитати ще раз цю Книгу Книг.

Технічно це буде здійснюватися в два етапи. Спочатку ми опублікуємо якусь частину Біблії. Потім викладемо її тлумачення на основі узагальненого тлумачення, з направлених вами думок у вигляді коментаря до цієї частини, додамо й сою думку та й опублікуємо.

Певно цей проект займе чимало часу, але він цього вартий.

Наше спільне тлумачення Біблії, повних її книг,  ми направлятимемо до канцелярії Київської Патріархії та Української Греко-Католицької Церкви. Можливо там буде теж цікаво це прочитати.

Текст Біблії ми взяли з мережі Інтернет на сайті http://www.ukrbible.com/. Спочатку хотілося мати «під рукою» текст Біблії в перекладі Святійшого Філарета, Патріарха Київського і всієї Руси-України, але ми його не знайшли в електронному варіанті. Можливо це й краще, бо ми вирішили ще й виправляти граматичні й лексичні, як на наш погляд, помилки тексту Святого Письма на свій розсуд (народний), а щось міняти в редакції Святійшого Патріарха в меншій мірі неетично.

Зауважимо, що в нашому розумінні переклад не повинен бути калькою з тієї чи іншої мови, навіть з першоджерела, якби таке існувало, а повинно сприйматися в тих варіантах, які природні в цей час для української мови, для сприйняття самої суті змісту українцем. Ми також розуміємо, що мова Біблії має сакральне навантаження й лексика в цьому має величезне значення, та маємо надію, що нам поталанить відтворити усі відтінки, передбачені оригіналом.

Разом з цим просимо різного роду сатаністів не турбуватися нашим сайтом з цього приводу – даремно згаяний час; КПД – нуль з мінусом.

Редакційна колегія: академік Петро Перепуст – головний редактор; Володимир Солодовник; Ігор Гутенко; Олександр Хоменко; Родіон Дученко; Євген Бобровський – члени редакційної колегії.

Свої коментарі направляйте на сайт СОО УНА-УНСО або на електронну пошту: perepust@ukr.net

Буття.

Початок творення світу.

Бут 1:1. На початку утворив Бог небо й землю.

Бут 1:2. Земля була невидна й пустельна, i морок на поверхні безодні; а Дух Божий ширяв над водою.

Бут 1:3. Сказав Бог: Нехай буде світло. I вчинилося світло.

Бут 1:4. Побачив Бог світло, що воно гарне; й вiддiлив Бог світло вiд пітьми.

Бут 1:5. Назвав Бог свiтло днем, а пiтьму нiччю. Був вечiр, i був ранок: день перший.

Бут 1:6. Сказав Бог: Хай буде твердь посеред води, й нехай вiддiляє вона воду од води.

Бут 1:7. I утворив Бог твердь; й вiддiлив воду, котра пiд твердю, од води, котра над твердю. I сталося так.

Бут 1:8. Назвав Бог твердь небом. Був вечiр, i був ранок: день другий.

Бут 1:9. Сказав Бог: Нехай збереться вода, котра пiд небом, в одне мiсце, й нехай з’явиться суходiл. I сталося так.

Бут 1:10. Назвав Бог суходiл землею, а зiбранi води назвав морями. Побачив Бог, що це добре.

Бут 1:11. Сказав Бог: Нехай вродить земля траву, ярину, яка сiє насiння, дерево плiдне, яке приносить за родом своїм плiд, у котрому насiння його на землi. I сталося так.

Бут 1:12. I вродила земля траву, ярину, яка сiє насiння за родом її, й дерево, яке приносить плiд, у котрому насiння його за родом його. Побачив Бог, що це добре.

Бут 1:13. Був вечiр, i був ранок: день третiй.

Бут 1:14. Сказав Бог: Нехай будуть свiтила на твердi небеснiй, для вiдокремлення дня вiд ночi, й для ознак, сезонiв, днiв та рокiв.

Бут 1:15. Нехай будуть вони свiтильниками на твердi небеснiй, щоб освiтлювати землю. Й сталося так.

Бут 1:16. I утворив Бог два свiтила великi: свiтило бiльше, для проводу дня, та свiтило менше – для проводу ночi, та зорi;

Бут 1:17. Розмiстив їх Бог на твердi небеснiй, щоб свiтили на землю,

Бут 1:18. Та правували днем та нiччю, й вiддiляли свiтло вiд пiтьми. Побачив Бог, що це добре.

Бут 1:19. Був вечiр, i був ранок: день четвертий.

Бут 1:20. Сказав Бог: Хай утворить вода удосталь рухливих живих iстот; а птахи нехай полетять над землею, по твердi небеснiй.

Бут 1:21. I утворив Бог рибу велику та всiляку iстоту живу, яка рухається, котрих утворила вода за родом їхнiм, й птахiв крилатих за родом їхнiм. Побачив Бог, що це добре.

Бут 1:22. I благословив їх Бог, кажучи: Плодiться й розмножуйтеся, та виповнюйте води й моря, а птахи нехай розмножуються на землi.

Бут 1:23. Був вечiр, i був ранок: день п’ятий.

Бут 1:24. Сказав Бог: Нехай витворить земля iстот живих за родом їхнiм, скотину, плазунiв та звiрiв земних за родом їхнiм. I сталося так.

Бут 1:25. I витворив Бог звiрiв земних за родом їхнiм, та скотину за родом її, й усiх плазунiв земних за родом їхнiм. Побачив Бог, що це добре.

Бут 1:26. Сказав Бог: Створимо людину за образом Нашим, за подобою Нашою; й нехай володарює вона над рибою морською й над птахами небесними, й над скотиною, й над усiєю землею, й над усiлякою гадиною, яка повзає по землi.

Бут 1:27. I витворив Бог людину за образом Своїм, за образом Божим утворив її; чоловiком та жiнкою витворив їх.

Бут 1:28. Благословив їх Бог, та сказав їм Бог: Плодiться й розмножуйтеся, та виповнюйте землю, й володiйте нею, й володарюйте над рибою морською, й над птахами небесними, й над кожною живою твариною, яка рухається по землi.

Бут 1:29. Сказав Бог: Ось, Я дав вам усiляку траву, яка сiє насiння, котра є на усiй землi, й всiляке дерево, в котрого плiд деревний, яке сiє насiння: Це вам буде харчем.

Бут 1:30. А всiм звiрам земним, та всiм птахам небесним, й всiлякому плазуновi, який повзає по землi, в якому життя, дав Я всю зелень травну для харчiв. I сталося так.

Бут 1:31. Побачив Бог усе, що Вiн утворив, i ось, воно добре вельми. Був вечiр, i був ранок: день шостий.

Чекаємо коментарів.

Підготовив Ігор Гутенко.

0 thoughts on “Вечори духовного читання. Перше зібрання.”

  1. Автор цого перекладу (О. Гижа), категорично проти будь якого тиражування, розповсюдження та редагування вище згаданного перекладу Біблії та сторінок вебсайту без його особистої згоди.
    Будь ласка не порушуйте право.
    Олександр Волик, адмін http://www.ukrbible.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *